Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Przygotowanie IPR

Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)– oznacza indywidualny plan rozwoju edukacyjnego opracowany przez opiekuna dydaktycznego we współpracy z uczniem, związany z rozwijaniem jego uzdolnień.
W przypadku otrzymania stypendium w ramach projektu, po zawarciu umowy w terminie wskazanym w umowie należy opracować IPR i przesłać go za pomocą aplikacji.
Wydatki zawarte w IPR muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim. Aplikacja uniemożliwi złożenie IPR, który będzie zawierał wydatki niemieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych.

Prezentujemy Zrzuty ekranu z wypełniania IPR w aplikacji

W załączonej poniżej prezentacji znajdują się przykładowe IPR’y (strony od 21 do 43)

Prezentacja  IPR

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl