Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)– oznacza indywidualny plan rozwoju edukacyjnego opracowany przez opiekuna dydaktycznego we współpracy z uczniem, związany z rozwijaniem jego uzdolnień.
W przypadku otrzymania stypendium w ramach projektu, opiekun dydaktyczny po zawarciu umowy w terminie 7 dni zobowiązany jest opracować IPR i przesłać go za pomocą aplikacji.
Wydatki zawarte w IPR muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim. Aplikacja uniemożliwi złożenie IPR, który będzie zawierał wydatki niemieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych.

Jak prawidłowo wypełnić IPR – prezentacja z przykładami

 


Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Indywidualny Plan Rozwoju (IPR)– oznacza indywidualny plan rozwoju edukacyjnego opracowany przez opiekuna dydaktycznego we współpracy z uczniem, związany z rozwijaniem jego uzdolnień.
W przypadku otrzymania stypendium w ramach projektu, po zawarciu umowy w terminie wskazanym w umowie należy opracować IPR i przesłać go za pomocą aplikacji.
Wydatki zawarte w IPR muszą mieścić się w katalogu wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium stanowiącym Załącznik nr 3 do Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim. Aplikacja uniemożliwi złożenie IPR, który będzie zawierał wydatki niemieszczące się w katalogu wydatków kwalifikowanych.

Prezentujemy Zrzuty ekranu z wypełniania IPR w aplikacji

W załączonej poniżej prezentacji znajdują się przykładowe IPR’y (strony od 21 do 43)

Prezentacja  IPR

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska  
zawodowcy.lodzkie.pl