Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja

Szanowni Państwo,

w dniu 30 marca 2021 r. została podjęta Uchwała nr XXX/404/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniająca uchwałę nr XXIII/357/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego
w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021
w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”.

Zmianie uległy terminy wypłaty, wydatkowania środków, składania wniosków o zmianę IPR i sprawozdań.

Uchwała nr XXX/404/21 Sejmiku Województwa Łódzkiego zmieniająca Uchwałę nr XXIII/357/20

Szanowni Państwo,

poniżej przedkładamy Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” przyjęty uchwałą nr XXIII/357/20 Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu i integralnymi do niego Załącznikami (zamieszczonymi jako jeden plik do pobrania):

Załącznik nr 1: Inteligentne specjalizacje regionalne
Załącznik nr 2: Wykaz zawodów deficytowych w województwie łódzkim
Załącznik nr 3: Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium

Regulamin Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja 


Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Szanowni Państwo,
poniżej przedkładamy Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020  w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” przyjęty uchwałą nr XII/211/19 Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu i integralnymi do niego Załącznikami (zamieszczonymi jako jeden plik do pobrania):

Załącznik nr 1: Inteligentne specjalizacje regionalne
Załącznik nr 2: Wykaz zawodów deficytowych w województwie łódzkim
Załącznik nr 3: Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium

Regulamin Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS 

Nie wysyłamy potwierdzeń!

Szanowni Państwo,

W związku z pojawianiem się wątpliwości oraz obaw dotyczących konieczności składania papierowych potwierdzeń złożenia wniosku po wysłaniu wniosku w aplikacji uprzejmie informujemy, że w odróżnieniu od I edycji projektu, w tym roku uczniowie po wysłaniu wniosku w aplikacji NIE WYSYŁAJĄ do Biura papierowych potwierdzeń złożenia wniosku.

Dokument o nazwie „Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020w ramach projektu pn.: “Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”, zobowiązani będą dostarczyć w dniu podpisania umowy tylko uczniowie, którzy znajdą się na liście rankingowej.

 

 


Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Szanowni Państwo,
poniżej przedkładamy Regulamin przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” przyjęty Uchwałą LV/691/18 Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Wszystkich Państwa zainteresowanych uczestnictwem w Projekcie prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu i integralnymi do niego Załącznikami (zamieszczonymi jako jeden plik do pobrania):

Załącznik nr 1: Inteligentne specjalizacje regionalne
Załącznik nr 2: Wykaz zawodów deficytowych w województwie łódzkim
Załącznik nr 3: Katalog wydatków kwalifikowalnych w ramach otrzymanego stypendium

Regulamin przyznawania stypendiów w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”

Uchwała Nr II_43_18 Sejmiku WŁ

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl