Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Rozwój zawodowy

Czym jest rozwój zawodowy?

Rozwój zawodowy to proces wzrastania i uczenia się. Jest to sukcesywne odkrywanie, wykorzystywanie i wzmacnianie własnych zdolności do podjęcia określonych aktywności zawodowych. Proces rozwoju zawodowego rozpoczyna się w dzieciństwie i trwa do okresu zakończenia aktywności zawodowej.

(R. Parzęcki, K. Symela, B. Zawadzki, „Orientacja i poradnictwo zawodowe”).

Dlaczego jest tak bardzo istotny dla uczniów?

 • Okres edukacji to etap w życiu, kiedy mamy najwięcej czasu na własny rozwój, na poszukiwanie i odkrywanie własnych zainteresowań i uzdolnień.
 • Edukacja to czas, kiedy młodzi ludzie nie rozpoznali jeszcze w pełni swoich uzdolnień, talentów, predyspozycji. Prawidłowe ich określenie umożliwi odpowiednie zaplanowanie rozwoju.
 • Dzięki planowaniu własnego rozwoju możemy określić najbardziej właściwy dobór ścieżki kształcenia, wybór odpowiedniej szkoły, odpowiedniego zawodu, a później – specjalizacji.

Jakie to może mieć przełożenie w przyszłości?

 • wybór odpowiedniej satysfakcjonującej pracy zawodowej,
 • rozwijanie, pielęgnowanie własnych pasji,
 • przygotowanie się do wybranej roli zawodowej,
 • dostosowanie własnego kształcenia do potrzeb rynku pracy,
 • uniknięcie ról zawodowych, do których nie mamy predyspozycji i których nie chcielibyśmy wykonywać.

W jaki sposób można się rozwijać zawodowo?

 • rozwój zawodowy każdego człowieka powinien mieć charakter indywidualny,
 • wszystkie narzędzia rozwojowe, w tym najpopularniejsze: szkolenia, kursy, studia podyplomowe, umożliwiające zdobycie kwalifikacji lub podniesienie kompetencji, powinny zostać wnikliwie przeanalizowane i dopasowane do potrzeb przyszłego pracownika, tak aby przyniosły pożądane rezultaty,
 • również warsztaty, targi czy konferencje i inne tego typu wydarzenia są cennymi pokładami wiedzy, umiejętności i doświadczeń, wpływających na rozwój każdego z nas zarówno w sferze osobistej, jak i zawodowej.

 Gdzie szukać wsparcia?

 • nauczyciele,
 • pedagodzy,
 • wychowawcy,
 • szkolny doradca zawodowy,
 • poradnie psychologiczno-pedagogiczne,
 • centra informacji i planowania kariery zawodowej,
 • wojewódzkie i powiatowe urzędy pracy.
Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl