Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja

Szanowni Państwo,
informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 110/21 z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”.

W związku z powyższym Departament Kultury i Edukacji poniżej publikuje listę osób, którym przyznano stypendium.

Lista osób, którym przyznano stypendium.

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i prosimy o regularne śledzenie strony internetowej projektu (pojawią się tam kolejne informacje nt. działań) oraz sprawdzanie skrzynek mailowych, na które zostaną rozesłane zawiadomienia.

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego czyni starania o znaczne zwiększenie liczby stypendystów w projekcie. O dalszych decyzjach będziemy informować Państwa w osobnych komunikatach.

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że  w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych na realizację projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 275/21 z dnia 22 marca 2021 r. zmieniającą Uchwałę nr 110/21 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”

 Departament Kultury i Edukacji poniżej publikuje listę dodatkowych stypendiów przyznanych w projekcie:

 Lista osób, którym dodatkowo przyznano stypendium.

Stypendystom serdecznie gratulujemy i prosimy o regularne śledzenie strony internetowej projektu oraz sprawdzanie skrzynek mailowych.

Departament Kultury i Edukacji
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

Poprzednia edycja 2019/2020

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 51/20 z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”.

W związku z powyższym Departament Kultury i Edukacji poniżej publikuje 2 listy stypendystów:

 

1. Lista osób z niepełnosprawnościami BIS

2. Lista pozostałych uczniów BIS

 Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i prosimy o regularne śledzenie strony internetowej projektu oraz sprawdzanie skrzynek mailowych.

Departament Kultury i Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

 

 

Szanowni Państwo,
Informujemy, że  w związku z przyznaniem dodatkowych środków finansowych na realizację projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 213/20 z dnia 4 marca 2020 r. zmieniającą uchwałę nr 51/20 w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem- stypendia dla najzdolniejszych na BIS”.

Departament Kultury i Edukacji poniżej publikuje listę dodatkowych stypendiów przyznanych w projekcie:

Lista pozostałych uczniów BIS – dodatkowe stypendia

Stypendystom serdecznie gratulujemy i prosimy o regularne śledzenie strony internetowej projektu oraz sprawdzanie skrzynek mailowych.

Departament Kultury i Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego


Poprzednia edycja 2018/2019

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Szanowni Państwo,
Informujemy, że Zarząd Województwa Łódzkiego przyjął Uchwałę nr 1557/18 z dnia 14.11.2018 r. w sprawie przyznania stypendiów w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”.

W związku z powyższym Departament Kultury i Edukacji poniżej publikuje 2 listy stypendystów:

  1. Lista osób z niepełnosprawnościami
  2. Lista pozostałych uczniów

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy i prosimy o regularne śledzenie strony internetowej projektu oraz sprawdzanie skrzynek mailowych.

Departament Kultury i Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl