Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Listy rankingowe

Listy rankingowe zostaną sporządzone po dokonaniu oceny formalnej i merytorycznej wniosków.

Po przyjęciu uchwały przez Zarząd Województwa Łódzkiego listy rankingowe będą publikowane na niniejszej stronie internetowej.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl