Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Do obowiązków nauczyciela opiekuna dydaktycznego stypendysty należą m.in.:

– sprawowanie opieki nad rozwojem stypendysty,
– opracowanie wraz ze stypendystą IPR, pomoc w realizacji IPR oraz aktualizacja IPR, w przypadku wystąpienia zmian niezależnych od stypendysty,
– sporządzenie wraz ze stypendystą sprawozdań uwzględniających postępy stypendysty w realizacji IPR.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7 § 13 ust. 2 Regulaminu.

Z tytułu sprawowania opieki nad jednym stypendystą w czasie trwania Programu stypendialnego opiekunowi dydaktycznemu przysługuje wynagrodzenie. Opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę maksymalnie nad 4 stypendystami.

UMOWY ZLECENIE

Szanowni Państwo Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Uchwałą nr 1561/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” został przyjęty wzór umowy, na podstawie których Pracownicy Biura Projektu przygotowują umowy celem ich zawarcia.

  Umowa zlecenie z opiekunem dydaktycznym – BIS

EWIDENCJE ROZLICZENIA GODZIN

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

W związku ze sprawowaniem opieki przez Państwa Nauczycieli nad stypendystą/ami projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz zgodnie z § 4 ust. 2 umowy zlecenia z opiekunem dydaktycznym po każdym etapie realizacji umowy Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia ewidencji rozliczenia godzin.

Szanowni Państwo EWIDENCJA winna być wydrukowana i dostarczona do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.
Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Ponadto, poniżej znajdziecie Państwo przykład wypełnienia ewidencji rozliczenia godzin we wszystkich etapach:

RACHUNKI

Zgodnie z § 4 ust. 5 umowy zlecenia z opiekunem dydaktycznym wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku po wykonaniu każdego z etapów umowy zlecenia (według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego – druk rachunku w załączniku poniżej) w terminie 21 dni od jego dostarczenia do Biura Projektu. Rachunek może zostać wystawiony po otrzymaniu informacji od pracownika Biura Projektu o zatwierdzeniu wykonania każdego z etapów umowy.

Szanowni Państwo RACHUNEK winien być wydrukowany i dostarczony do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.

Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Ponadto, poniżej znajdziecie Państwo przykład wypełnienia rachunku do umowy zlecenie:

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

OBOWIĄZKI NAUCZYCIELA

Do obowiązków nauczyciela opiekuna dydaktycznego stypendysty będą należały m.in.:

– potwierdzenie własnoręcznym podpisem prawidłowości Potwierdzenia złożenia wniosku oraz założenie konta w aplikacji i uzupełnienie niezbędnych danych,
– sprawowanie opieki nad rozwojem stypendysty,
– opracowanie wraz ze stypendystą IPR, pomoc w realizacji IPR oraz aktualizacja IPR, w przypadku wystąpienia zmian niezależnych od stypendysty,
– sporządzenie wraz ze stypendystą sprawozdań uwzględniających postępy stypendysty w realizacji IPR.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7 § 13 ust. 2 Regulaminu.

Z tytułu sprawowania opieki nad jednym stypendystą w czasie trwania Programu stypendialnego opiekunowi dydaktycznemu przysługuje wynagrodzenie. Opiekun dydaktyczny sprawuje opiekę maksymalnie nad 4 stypendystami.

UMOWY ZLECENIE

Szanowni Państwo Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Uchwałą nr 1563/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zostały przyjęte wzory umów, na podstawie których Pracownicy Biura Projektu będą przygotowywać umowy z Państwem celem ich zawarcia.

Przypominamy, że warunkiem sporządzenia danej umowy jest nadesłanie danych szczegółowych poprzez aplikację!

EWIDENCJE ROZLICZENIA GODZIN

Szanowni Państwo, Dyrektorzy szkół i Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

W związku ze sprawowaniem opieki przez Państwa Nauczycieli nad stypendystą/ami projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” oraz zgodnie z § 4 ust. 2 umowy zlecenia z opiekunem dydaktycznym po każdym etapie realizacji umowy Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia ewidencji rozliczenia godzin.

W związku z licznymi pytaniami, wątpliwościami oraz sugestiami Opiekunów dydaktycznych dotyczącymi sporządzania ewidencji rozliczenia godzin zaangażowania w projekt, wprowadzamy jego nowy, uproszczony wzór. Pracownicy Biura Projektu skontaktują się ponadto z Państwem mailowo oraz telefonicznie pod nr tel. sekretariatów szkół w celu wyjaśnienia dokonanych w ewidencji zmian.

Szanowni Państwo EWIDENCJA winna być wydrukowana i dostarczona do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.
Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

RACHUNKI

Zgodnie z § 4 ust. 5 umowy zlecenia z opiekunem dydaktycznym wypłata wynagrodzenia nastąpi na podstawie prawidłowo wystawionego przez Zleceniobiorcę rachunku po wykonaniu każdego z etapów umowy zlecenia (według wzoru przyjętego uchwałą Zarządu Województwa Łódzkiego – druk rachunku w załączniku poniżej) w terminie 21 dni od jego dostarczenia do Biura Projektu. Rachunek może zostać wystawiony po otrzymaniu pisemnej informacji od pracownika Biura Projektu o zatwierdzeniu wykonania każdego z etapów umowy.

Szanowni Państwo RACHUNEK winien być wydrukowany i dostarczony do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.
Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl