Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Uczeń/stypendysta

Do obowiązków stypendysty należą m.in.:
– informowanie o bieżących zmianach mających wpływ na realizację Programu stypendialnego,
– współpraca z opiekunem dydaktycznym w zakresie IPR,
– wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po rozliczeniu całości wydatkowania stypendium.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7 § 13 ust. 3 Regulaminu.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl