Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

 Do obowiązków stypendysty należą m.in.:
– informowanie o bieżących zmianach mających wpływ na realizację Programu stypendialnego,
– współpraca z opiekunem dydaktycznym w zakresie IPR, sprawozdania częściowego z IPR oraz sprawozdania końcowego,
– wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po rozliczeniu całości wydatkowania stypendium.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7, § 13 ust. 3 Regulaminu.

Szanowni Uczniowie/ Rodzice/ Opiekunowie prawni.

Uchwałą nr 1561/19 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 4 grudnia 2019 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” zostały przyjęte wzory umów, na podstawie których Pracownicy Biura Projektu będą przygotowywać umowy z uczniami (rodzicami/ opiekunami prawnymi w przypadku uczniów niepełnoletnich), celem ich zawarcia.

Przypominamy, że warunkiem sporządzenia danej umowy jest nadesłanie danych szczegółowych poprzez aplikację!

Umowa stypendialna uczeń pełnoletni

Umowa stypendialna uczeń niepełnoletni

Oświadczenie uczestnika projektu

 

Szanowni Państwo,

W związku z Państwa zapytaniami dotyczącymi wątpliwości, czy przyznane w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” stypendium może być wliczane do dochodu przy przyznawaniu świadczeń socjalnych, prosimy o uzyskiwanie stosownych informacji w tym zakresie w Gminnych/Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w miejscu Państwa zamieszkania.

Jednocześnie informujemy, że stypendium w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” zostało przyznane w oparciu o osiągnięte wyniki w nauce ucznia (np. średnią ze wszystkich przedmiotów zawodowych) i nie ma charakteru stypendium socjalnego.

Zespół Projektu

 

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Do obowiązków stypendysty należą m.in.:
– informowanie o bieżących zmianach mających wpływ na realizację Programu stypendialnego,
– współpraca z opiekunem dydaktycznym w zakresie IPR,
– wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po rozliczeniu całości wydatkowania stypendium.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7 § 13 ust. 3 Regulaminu.

Szanowni Uczniowie/ Rodzice/ Opiekunowie prawni.

Uchwałą nr 1563/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zostały przyjęte wzory umów, na podstawie których Pracownicy Biura Projektu będą przygotowywać umowy z uczniami (rodzicami/ opiekunami prawnymi w przypadku uczniów niepełnoletnich) celem ich zawarcia.

Przypominamy, że warunkiem sporządzenia danej umowy jest nadesłanie danych szczegółowych poprzez aplikację!

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa zapytaniami dotyczącymi wątpliwości, czy przyznane w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” stypendium może być wliczane do dochodu przy przyznawaniu świadczeń socjalnych, prosimy o uzyskiwanie stosownych informacji w tym zakresie w Gminnych/Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w miejscu Państwa zamieszkania.

Jednocześnie informujemy, że stypendium w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zostało przyznane w oparciu o osiągnięte wyniki w nauce ucznia (np. średnią ze wszystkich przedmiotów zawodowych) i nie ma charakteru stypendium socjalnego.

Zespół Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl