Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Uczeń/stypendysta

Do obowiązków stypendysty należą m.in.:
– informowanie o bieżących zmianach mających wpływ na realizację Programu stypendialnego,
– współpraca z opiekunem dydaktycznym w zakresie IPR,
– wypełnienie ankiety ewaluacyjnej po rozliczeniu całości wydatkowania stypendium.

Zakres obowiązków został opisany w Rozdziale 7 § 13 ust. 3 Regulaminu.

 

Szanowni Uczniowie/ Rodzice/ Opiekunowie prawni.

Uchwałą nr 1563/18 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów stosowanych w projekcie stypendialnym pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zostały przyjęte wzory umów, na podstawie których Pracownicy Biura Projektu będą przygotowywać umowy z uczniami (rodzicami/ opiekunami prawnymi w przypadku uczniów niepełnoletnich) celem ich zawarcia.

Przypominamy, że warunkiem sporządzenia danej umowy jest nadesłanie danych szczegółowych poprzez aplikację!

 

Szanowni Państwo,

w związku z Państwa zapytaniami dotyczącymi wątpliwości, czy przyznane w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” stypendium może być wliczane do dochodu przy przyznawaniu świadczeń socjalnych, prosimy o uzyskiwanie stosownych informacji w tym zakresie w Gminnych/Miejskich Ośrodkach Pomocy Społecznej w miejscu Państwa zamieszkania.

Jednocześnie informujemy, że stypendium w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” zostało przyznane w oparciu o osiągnięte wyniki w nauce ucznia (np. średnią ze wszystkich przedmiotów zawodowych) i nie ma charakteru stypendium socjalnego.

Zespół Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl