Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

FAQ

Szanowni Państwo, w związku z licznymi zapytaniami dot. projektu, naboru wniosków stypendialnych, obowiązków wynikających z zawartych umów poniżej przedkładamy Państwu najważniejsze pytania i odpowiedzi:

Pytanie 1: Dlaczego w  rozwijanej liście konkursów nie ma np. olimpiady czy konkursu, w którym brał udział uczeń?
Odpowiedź: Lista konkursów, turniejów i olimpiad to katalog zamknięty opisany w §2 ust. 1 pkt. 11 Regulaminu przyznawania stypendiów. Zgodnie ze wskazanym zapisem lista zawiera wykaz konkursów, turniejów lub olimpiad na szczeblu co najmniej wojewódzkim z zakresu przedmiotów zawodowych, określonych w komunikacie Ministra Edukacji Narodowej wydanym na podstawie art. 44 zzzw ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2018 r. poz. 1457) lub wykazu międzynarodowych i ogólnopolskich konkursów szkolnictwa artystycznego opracowanego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego wraz z Centrum Edukacji Artystycznej, aktualizowanego według potrzeb i publikowanego na stronie internetowej Ministerstwa Kultury.

Do wglądu:
20180221_WYKAZ_wg_specjalnosci
aktualizacja-komunikatu-ministra-edukacji-narodowej-z-9-czerwca-2016-r.

Pytanie 2: Czy po wysłaniu wniosku do Instytucji poprzez aplikację mogę wysłać maila z prośbą o zmianę danych lub poprawienie pomyłki?
Odpowiedź: Nie. Po przesłaniu wniosku do Instytucji rusza procedura postępowania zgodna z Regulaminem przyznawania stypendiów. Należy dostarczyć potwierdzenie złożenia wniosku do Biura Projektu, po tym nastąpi ocena formalna i merytoryczna wniosku. W przypadku braków lub nieprawidłowości uczeń będzie uprawniony do jednorazowej poprawy wniosku o czym zostanie poinformowany. Dlatego też przed wysłaniem wniosku bardzo prosimy o sprawdzenie poprawności danych zawartych we wniosku. Jeżeli macie Państwo świadomość, że wysłaliście wniosek zawierający błąd prosimy o niezakładanie nowych kont na inne adresy mailowe i nie wysyłanie z nich kolejnych wniosków.

Pytanie 3: Czy wystarczy, że prześlę skan dwóch pierwszych stron świadectwa szkolnego?
Odpowiedź: Nie. Wzór świadectwa szkolnego dla danego rodzaju szkoły jest dokładnie określony w Rozporządzeniu Ministra Edukacji w sprawie świadectw, dyplomów państwowych oraz innych druków szkolnych. Skan musi zawierać wszystkie strony świadectwa.

Pytanie 4: Czy uczniowie ostatnich klas, którzy kończą szkołę 26 kwietnia 2019 r. dostaną całe stypendium?
Odpowiedź: Tak. Zgodnie z art. 94 Prawa oświatowego rok szkolny trwa od 1 września jednego roku do 31 sierpnia następnego roku.

Pytanie 5: Czy koszty związane z konkursami będą refundowane?
Odpowiedź: Nie. Konkurs nie ma charakteru wydarzenia poszerzającego wiedzę i rozwijającego umiejętności. Uczeń nie wskaże w IPR udziału w konkursie jako jednego z planu rozwoju.

Pytanie 6. Czy w przypadku wydarzeń, o których mowa w pkt 4 załącznika nr 3 do Regulaminu będą refundowane koszty noclegu?
Odpowiedź: Tak. Skoro refundujemy koszty obozu naukowego czyli m.in. noclegu to podczas wyjazdu na konferencję trwającą dwa lub więcej dni też zrefundujemy nocleg (oczywiście zakładamy tutaj racjonalizację wydatków bez rezerwowania najdroższego hotelu w mieście).

Pytanie 7. Czy refundujemy dojazd i nocleg rodziców dzieci niepełnoletnich?
Odpowiedź: Nie. Uczeń tworząc IPR wpisuje wydatki planowane na swój rozwój, nie ma tam mowy o opłatach za rodziców.

Pytanie 8. Czy przedmiot “praktyka zawodowa” występujący w technikach, a niewystępujący w szkołach branżowych ma być liczony do średniej?
Odpowiedź: Tak. Jeżeli jest na świadectwie w technikum taki przedmiot, a regulamin przewiduje oceny z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych to oczywiście go liczymy.

Pytanie 9. Czy uczniowie 2 klasy szkoły baletowej czyli 10 lub 11-letni mogą otrzymać stypendium?
Odpowiedź: Tak

Pytanie 10: Założyłem konto na stronie stypendium.lodzkie.pl ale nie mogę się zalogować. Co mam zrobić?
Odpowiedź: Prosimy sprawdzić, czy na maila podanego przy rejestracji otrzymała/otrzymał Pani/Pan wiadomość z linkiem aktywacyjnym i go Pani/Pan kliknęła/ął. Bez potwierdzenia aktywacji konta, nie ma możliwości zalogowania się na niego ani stworzenia  kolejnego konta na tym samym adresie e-mail.

Pytanie 11: Zapomniałem hasła, co zrobić aby odzyskać dostęp do aplikacji?
Odpowiedź: W celu zresetowania hasła, należy skorzystać z linku „Nie pamiętasz hasła?”, po naciśnięciu którego należy podać adres e-mail, na którym utworzono konto, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami przesłanymi w wiadomości mailowej na wskazany adres.

Pytanie 12: Wypełniam wniosek o przyznanie stypendium, ale nie wiem, co mam wpisać w polu Poczta w sekcji dotyczącej szkoły oraz sekcji dotyczącej adresu zamieszkania?
Odpowiedź: We wszystkich sekcjach, w których występuje pole Poczta, należy wskazać nazwę najbliższej miejscowości Państwa zamieszkania, w której znajduje się oddział Poczty Polskiej.

Pytanie 13: Do czego służy PIN dostępny we wniosku o stypendium, który uzupełnia uczeń?
Odpowiedź: PIN należy wraz z numerem wniosku przekazać nauczycielowi, który będzie musiał te dane wpisać w trakcie uzupełniania swojego wniosku.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl