Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Podpisanie umów

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6. Tryb i warunki wypłacania stypendium oraz wynagrodzenia dla opiekuna dydaktycznego Regulaminu przyznawania stypendiów § 9 ust. 1 pkt 1-4
9. 1. Po zatwierdzeniu list rankingowych przez Zarząd:
1) uczeń uzupełnia w aplikacji dane osobowe niezbędne do podpisania umowy stypendialnej;
2) nauczyciel wypełnia formularz danych osobowych oraz oświadczenie zleceniobiorcy niezbędne do podpisania umowy zlecenia;
3) pracownicy Biura Projektu przygotowują komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy stypendialnej;
4) umowy podpisywane są z uczniem/ rodzicem bądź opiekunem prawnym i nauczycielem.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl