Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6. Tryb i warunki wypłacania stypendium oraz wynagrodzenia dla opiekuna dydaktycznego Regulaminu przyznawania stypendiów §10 ust. 1 pkt. 1-5:

Po podjęciu uchwały o przyznaniu stypendium przez Zarząd:

1) uczeń uzupełnia w aplikacji dane osobowe niezbędne do podpisania umowy stypendialnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odblokowania wniosku przez Biuro Projektu. O konieczności uzupełnienia danych szczegółowych uczeń zostanie poinformowany za pośrednictwem wiadomości elektronicznej przesłanej przez Biuro Projektu na adres mailowy;

2) nauczyciel, który będzie pełnił funkcję opiekuna dydaktycznego, otrzymuje od Biura Projektu informację w formie elektronicznej o przyjęciu list rankingowych, a następnie w terminie 7 dni kalendarzowych wypełnia formularz danych osobowych wraz z oświadczeniem zleceniobiorcy niezbędne do podpisania umowy zlecenia;

3) Biuro Projektu przygotowuje komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy stypendialnej i umowy zlecenia;

4) umowy stypendialne podpisywane są z uczniem/rodzicem bądź opiekunem prawnym;

5) uczeń pełnoletni podpisuje dokumenty osobiście. Natomiast w przypadku ucznia niepełnoletniego wszystkie dokumenty podpisuje i składa rodzic bądź opiekun prawny ucznia wskazany w aplikacji.

 

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6. Tryb i warunki wypłacania stypendium oraz wynagrodzenia dla opiekuna dydaktycznego Regulaminu przyznawania stypendiów § 9 ust. 1 pkt 1-4:

Po zatwierdzeniu list rankingowych przez Zarząd:

1) uczeń uzupełnia w aplikacji dane osobowe niezbędne do podpisania umowy stypendialnej w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia odblokowania wniosku przez Biuro Projektu;

2) nauczyciel otrzymuje informację o przyjęciu list rankingowych, a następnie w terminie 7 dni kalendarzowych wypełnia formularz danych osobowych wraz z oświadczeniem zleceniobiorcy niezbędne do podpisania umowy zlecenia;

3) pracownicy Biura Projektu przygotowują komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy stypendialnej i umowy cywilnoprawnej ;

4) umowy podpisywane są z uczniem/ rodzicem bądź opiekunem prawnym i nauczycielem.

 

Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych

Zgodnie z zapisami Rozdziału 6. Tryb i warunki wypłacania stypendium oraz wynagrodzenia dla opiekuna dydaktycznego Regulaminu przyznawania stypendiów § 9 ust. 1 pkt 1-4:

Po zatwierdzeniu list rankingowych przez Zarząd:

1) uczeń uzupełnia w aplikacji dane osobowe niezbędne do podpisania umowy stypendialnej;

2) nauczyciel wypełnia formularz danych osobowych oraz oświadczenie zleceniobiorcy niezbędne do podpisania umowy zlecenia;

3) pracownicy Biura Projektu przygotowują komplet dokumentów niezbędnych do podpisania umowy stypendialnej;

4) umowy podpisywane są z uczniem/ rodzicem bądź opiekunem prawnym i nauczycielem.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl