Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

OGŁOSZENIE: Sprawozdania końcowe z IPR

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla ...
Czytaj więcej

Konieczność wydatkowania pełnej kwoty stypendium

Szanowni Stypendyści, w związku z sukcesywną realizacją wypłaty II transzy stypendium przypominamy o konieczności wydatkowania ...
Czytaj więcej

Życzenia Świąteczne

W te szczególne Święta Wielkanocneżyczymy Naszym Stypendystomi Opiekunom Dydaktycznymprzede wszystkim zdrowia.Niech te święta będą pełne ...
Czytaj więcej

SPRAWDŹ CZY ZATWIERDZILIŚMY TWÓJ IPR!

W  celu weryfikacji, czy indywidualne IPR-y zostały zatwierdzone STYPENDYSTA sprawdza status swojego wniosku w aplikacji ...
Czytaj więcej

INFORMACJA DLA NAUCZYCIELI O ZATWIERDZANIU IPR-ÓW

Statusy wniosków OPIEKUNÓW DYDAKTYCZNYCH zmienią się po zatwierdzeniu IPR-ów wszystkich uczniów wykazanych we wniosku nauczyciela ...
Czytaj więcej

PROSIMY O SPRAWDZANIE POCZTY!!!

Uprzejmie prosimy Opiekunów dydaktycznych o regularne sprawdzanie skrzynek mailowych, na które odsyłamy wezwania o uzupełnienie ...
Czytaj więcej

Dostarczanie ewidencji godzin i wystawianie Rachunków do umów – zleceń

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów przypominamy, że w związku z wykonaniem przez Państwa ...
Czytaj więcej

ZMIANA ORGANIZACJI PRACY BIURA PROJEKTU

W  związku z zagrożeniem pandemicznym, mając na względzie Państwa bezpieczeństwo i chcąc w jak największym ...
Czytaj więcej

Podpisywanie części II umów z Opiekunami Dydaktycznymi – sobota 07.03.2020 r.

Szanowni Państwo, na podstawie Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w ...
Czytaj więcej
Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl