Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów uczeń  jest uprawniony do poprawy wersji elektronicznej wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia (zgodnie z uwagami zawartymi w powiadomieniu).

Niedotrzymanie terminu uniemożliwi odesłanie wniosku, a tym samym odbierze dalszą szansę na udział w projekcie.

W związku z powyższym wszystkich Uczniów/Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy złożyli wnioski stypendialne prosimy o regularne śledzenie skrzynki mailowej, w tym folderu SPAM celem sprawdzenia, czy nie wpłynęła wiadomość z wezwaniem do poprawy wniosku.

Zespół projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl