Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Drodzy Stypendyści,

przypominamy, że w związku z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” oraz zapisami umowy stypendialnej zawartej z Województwem Łódzkim, Stypendysta zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.

Po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego dotyczącego danego Stypendysty, Pracownicy Biura Projektu wysyłają do niego ankietę ewaluacyjną, którą uczeń ma obowiązek wypełnić elektronicznie i bezzwłocznie odesłać.

Pracownicy Biura Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl