Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
w związku z trwającą oceną wniosków stypendialnych złożonych w naborze w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” informujemy, że zgodnie z zapisami § 7 Regulaminu przyznawania stypendiów, jeżeli wniosek nie kwalifikuje się do dalszego rozpatrywania (załączone dokumenty nie są tożsame z dokumentami wymaganymi we wniosku stypendialnym lub z danymi zawartymi we wniosku), to Realizator powiadamia Ucznia/Rodzica/Opiekuna prawnego ucznia za pomocą poczty elektronicznej o konieczności poprawy wniosku stypendialnego.

Uczeń jest uprawniony do poprawy wersji elektronicznej wniosku w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania powiadomienia! Za dzień powiadomienia przyjmuje się dzień wysłania wiadomości na skrzynkę mailową!

W związku z powyższym wszystkich Uczniów/Rodziców/Opiekunów prawnych, którzy złożyli wnioski stypendialne prosimy o regularne śledzenie skrzynki mailowej, w tym folderu SPAM celem sprawdzenia, czy nie wpłynęła wiadomość z wezwaniem do poprawy wniosku.

Zespół Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl