Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

W dniu 16 grudnia 2020 r. odbyła się konferencja on-line dotycząca podsumowania projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz rozpoczęcia projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”.

Do uczestnictwa w konferencji zaproszono przede wszystkim dyrektorów szkół prowadzących kształcenie zawodowe z terenu województwa łódzkiego, wybranych nauczycieli – opiekunów dydaktycznych stypendystów oraz uczniów, którzy otrzymali stypendium w roku szkolnym 2019/2020.

W trakcie wydarzenia podsumowano projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS”. O zrealizowanych w ramach stypendium celach edukacyjnych, swoich pasjach i osiągnięciach oraz zakupach dokonanych w ramach środków stypendialnych opowiedzieli tegoroczni stypendyści oraz ich opiekunowie. Następnie przedłożono informacje nt. III edycji rozpoczętego 16 grudnia 2020 r. naboru wniosków stypendialnych, który potrwa do 11 stycznia 2021 r.

Dziękując wszystkim dyrektorom szkół zawodowych, nauczycielom – opiekunom dydaktycznym i pozostałym uczestnikom konferencji, zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowymi informacjami w poszczególnych zakładkach na naszej stronie
i zapraszamy do aplikowania.

Zespół Projektu Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl