Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

W  celu weryfikacji, czy indywidualne IPR-y zostały zatwierdzone STYPENDYSTA sprawdza status swojego wniosku w aplikacji w zakładce Wnioski wysłane:

– wniosek z zatwierdzonym IPR-em ma status  – IPR-y zatwierdzone

Status wniosek wysłany lub wniosek wysłany do poprawy lub uzupełnienia świadczy o weryfikacji IPR na poziomie Biura Projektu lub opiekuna dydaktycznego.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl