Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni.

W związku z realizacją projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” prosimy Państwa,
którzy jeszcze tego nie zrobili, o złożenie ewidencji rozliczenia godzin za dany etap umowy zgodnie ze wzorem.

Wzór został zamieszczony na naszej stronie internetowej w zakładce Podpisywanie umów/ Opiekun dydaktyczny.

Jednocześnie przypominamy o konieczności wystawienia rachunków za wykonanie danego etapu umowy. Obecnie jesteśmy
w trakcie realizacji II etapu projektu.

Prosimy o pilne przesłanie pocztą ewidencji i rachunków do umów zlecenia na adres:

Biuro Projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”

ul. Narutowicza 122

90-145 Łódź

Pracownicy Biura Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl