Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni
przypominamy, że w związku z nadesłaniem przez Państwa IPR-ów poprzez aplikację należy zgodnie z zapisami Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” dostarczyć również do Biura Projektu IPR-y w wersji papierowej (osobiście lub za pośrednictwem poczty).

Zespół Projektowy

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl