Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej
W dniu 26.09.2018 r. w Zespole Szkół i Placówek Oświatowych Nowoczesnych Technologii Województwa Łódzkiego w Łodzi odbyło się spotkanie informacyjno-promocyjne dot. naboru wniosków stypendialnych w ramach projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. W wydarzeniu uczestniczyło 114 dyrektorów i przedstawicieli szkół zawodowych, techników, trzyletnich branżowych szkół I stopnia i szkół artystycznych z terenu całego województwa łódzkiego. Konferencję uroczyście otworzyła Pani Dorota Wodnicka – Dyrektor Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, która przekazała przedstawicielom szkół informacje nt. głównych założeń projektu, beneficjentów ostatecznych, możliwości i sposobu ubiegania się o stypendium oraz co najważniejsze kryteriów oceny formalnej i merytorycznej, okresu naboru wniosków stypendialnych. Swoją obecnością spotkanie uświetniła również Pani Anna Rabiega – Przewodnicząca Komisji Nauki, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Łódzkiego.

Podczas konferencji pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji przekazali również dyrektorom szkół materiały informacyjno-promocyjne z prośbą o ich rozpowszechnienie wśród uczniów i nauczycieli. Uczestnikom spotkania zostały również rozdane ankiety z prośbą o wypełnienie. W kwestionariuszach poproszono m.in. o podanie oczekiwań względem wsparcia oferowanego przez Biuro Projektu i wskazanie możliwych w ocenie Dyrektorów szkół komplikacji mogących wystąpić w trakcie rekrutacji. Prezentujemy Państwu Podsumowanie ankiet z dnia 26.09.2018 r.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, czekamy na licznie napływające za pośrednictwem aplikacji wnioski stypendialne i życzymy powodzenia uczniom ubiegającym się o stypendium!

Dyrekcja i pracownicy
Departamentu Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Do pobrania Prezentacja z konferencji 26.09.2018 r.

Rejestracja na spotkaniu Otwarcie konferencji Omówienie głównych celi projektu Uczestnicy konferencji Omówienie korzyści dla stypendystów Anna Rabiega Omówienie zasad uczestnictwa Odpowiedzi na pytania

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl