Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni, Opiekunowie dydaktyczni

Informujemy, że rozpoczęliśmy etap podpisywania umów stypendialnych.

Przed podpisaniem każdej umowy stypendialnej należy obowiązkowo przygotować i dostarczyć w dniu podpisania umowy:

  1. Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyznawania stypendiów, które stanowi ostatnie 2 strony wniosku. Dokument musi być podpisany przez Stypendystę oraz w przypadku osób niepełnoletnich także przez rodzica/ opiekuna prawnego.
  2. Oświadczenie stypendysty wypełnione danymi stypendysty i podpisane przez osobę uprawnioną tj. stypendystę, jeśli jest pełnoletni lub rodzica/opiekuna prawnego, jeśli stypendysta jest niepełnoletni.
  3. Osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności/stopniu niepełnosprawności lub potrzebie kształcenia specjalnego ważnym w dniu składania wniosku zobowiązane są załączyć do podpisanej umowy kserokopie ww. dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem.

BRAK POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW UNIEMOŻLIWI PODPISANIE UMOWY WE WSKAZANYM DNIU!!!

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl