Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni, Opiekunowie dydaktyczni

Uprzejmie informujemy, że od 8 maja rozpoczynamy podpisywanie umów stypendialnych.

Szczegółowe informacje dotyczącej terminu (datę, godzinę oraz miejsce) otrzymacie Państwo w wiadomości mailowej przesłanej ze skrzynki projektu: zawodowcy@lodzkie.pl

W związku z tym, prosimy o sprawdzanie skrzynek mailowych, w tym folderu SPAM.

Przypominamy również o dostarczeniu w dniu podpisania umowy dokumentu potwierdzającego zapoznanie się z warunkami przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”.

Ponadto, uczniowie legitymujący się orzeczeniem o niepełnosprawności bądź stopniu niepełnosprawności lub też orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, w dniu podpisania umowy stypendialnej składają kopię ww. dokumentu potwierdzoną
za zgodność z oryginałem.

BRAK POWYŻSZYCH DOKUMENTÓW UNIEMOŻLIWI PODPISANIE UMOWY WE WSKAZANYM DNIU.

Jak pobrać potwierdzenie?

  1. Uczeń musi zalogować się do aplikacji na swoje konto.
  2. W folderze „wnioski wysłane” znajdzie swój wniosek.
  3. W pierwszej kolumnie przed znakiem sprawy znajduje się ikona „pobierz PDF.
  4. Po zapisaniu wniosku w pliku PDF należy wydrukować TYLKO I WYŁĄCZNIE strony, na których znajduje się Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2020/2021 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja”.
  5. Wydrukowany dokument należy podpisać we wskazanym miejscu.
  6. Tak wypełnione „potwierdzenie” uczeń musi obowiązkowo posiadać przy sobie, w celu przekazania go pracownikowi w dniu podpisania umowy. 
  7. Potwierdzenia wysłane wcześniej drogą pocztową do Biura Projektu są nieaktualne, ponieważ posiadają nieaktualną sumę kontrolną wniosku. Wszyscy uczniowie, których potwierdzenia zostały przesłane wcześniej zobowiązani są dostarczyć aktualne potwierdzenie na podpisanie umowy.

Prosimy opiekunów dydaktycznych, aby dopilnowali przygotowanie tych potwierdzeń przez uczniów.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl