Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że 13.09.2021 r. kończy się okres składania w aplikacji Sprawozdań z realizacji IPR.

W ramach rozliczenia stypendium, w aplikacji należy zamieścić:

1. Skan sprawozdania z Indywidualnego Planu Rozwoju, którego szablon znajduje się pod adresem  https://zawodowcy.lodzkie.pl/sprawozdania-z-ipr/.

2. Otrzymane od Stypendystów skany dokumentów księgowych (w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty) potwierdzających dokonanie zakupów w okresie od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.

Prosimy pamiętać, że po zalogowaniu się do swojego konta ww. dokumenty należy załączyć do wniosku znajdującego się
w zakładce „Wnioski do poprawy”. Ponadto należy zwrócić uwagę na to, aby w 1 pkt. sprawozdania wpisać Nr umowy stypendialnej UCZNIA w formacie (…)/S/2021/III.

Pozdrawiamy,

Pracownicy Biura Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl