Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

z dniem 1 lipca udostępniona została Państwu w aplikacji

 Część III: Sprawozdanie z realizacji IPR

Sprawozdanie należy złożyć w terminie od 01.07.2021 r. do 13.09.2021 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 1.09.2020 r. do 31.08.2021 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2020/2021. Dokument umożliwia weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Szablon sprawozdania z Indywidualnego Planu Rozwoju znajduje się pod adresem  https://zawodowcy.lodzkie.pl/sprawozdania-z-ipr/.

  • Do sprawozdania  należy załączyć skany dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów (w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty) w okresie od 1.09.2020 r.-31.08.2021 r. 

Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemności tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

  • Ponadto w aplikacji należy uzupełnić pola: “Całkowite koszty poniesione w projekcie” (wpisana kwota musi być tożsama z kwotą wydatków wpisaną na sprawozdaniu) oraz zaznaczyć odpowiedź „tak” lub „nie” przy pytaniu „Uczeń zrealizował IPR zgodnie z założeniami”.

Informacja o najczęściej popełnianych błędach znajduje się pod linkiem:

https://zawodowcy.lodzkie.pl/wp-content/uploads/2021/05/PREZENTACJA-NAJCZ-POP-BLEDY.pdf

Pozdrawiamy,

Pracownicy Biura Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl