Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań z realizacji IPR,

– przesłania sprawozdań z IPR za pomocą aplikacji oraz dostarczenia podpisanych dokumentów w wersji papierowej, w terminie zgodnym z niniejszym ogłoszeniem.

Nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć sprawozdanie w terminie od 01.07.2020 r. do 07.09.2020 r.

Jest ono zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2019/2020.

Więcej informacji i wzory znajdują się w Ogłoszeniu w zakładce Sprawozdania z IPR.

Zespół projektowy

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl