Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Drodzy Stypendyści, Rodzice, Opiekunowie prawni, Opiekunowie dydaktyczni

Uprzejmie informujemy, że zbliża się termin podpisywania umów stypendialnych (o którym poinformujemy w kolejnej wiadomości).

W związku z powyższym przypominamy, że zgodnie z § 9 ust. 1 pkt. 5 Regulaminu w dniu podpisania umowy stypendialnej uczeń składa wypełnione i podpisane przez stypendystę, rodzica/opiekuna prawnego w przypadku osób niepełnoletnich, opiekuna dydaktycznego oraz dyrektora szkoły „Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” w formie papierowej.

BRAK WSKAZANEGO DOKUMENTU UNIEMOŻLIWI PODPISANIE UMOWY WE WSKAZANYM DNIU.

 Jak pobrać potwierdzenie?

  1. Uczeń musi zalogować się do aplikacji na swoje konto.
  2. W folderze „wnioski wysłane” znajdzie swój wniosek.

W pierwszej kolumnie przed znakiem sprawy znajduje się ikona „pobierz PDF.

3. Po zapisaniu wniosku w pliku PDF należy wydrukować TYLKO I WYŁĄCZNIE 8 i 9 stronę czyli „Potwierdzenie zapoznania się z warunkami przyznawania stypendium.

4. Wydrukowany dokument należy przedstawić do podpisu opiekunowi dydaktycznemu, który będzie sprawował opiekę nad uczniem, dyrektorowi szkoły. „Potwierdzenie” musi podpisać również uczeń pełnoletni. W przypadku uczniów niepełnoletnich podpis składa uczeń oraz rodzic/opiekun prawny.

5.Tak wypełnione „potwierdzenie” uczeń musi obowiązkowo posiadać przy sobie, w celu przekazania go pracownikowi w dniu podpisania umowy.

6.Potwierdzenia wysłane wcześniej drogą pocztową do Biura Projektu są nieaktualne, ponieważ posiadają nieaktualną sumę kontrolną wniosku. Wszyscy uczniowie, których potwierdzenia zostały przesłane wcześniej zobowiązani są dostarczyć aktualne potwierdzenie na podpisanie umowy.

Prosimy opiekunów dydaktycznych, aby dopilnowali przygotowanie tych potwierdzeń przez uczniów.

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska  
zawodowcy.lodzkie.pl