Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2019/2020 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań z realizacji IPR,

– przesłania sprawozdań z IPR za pomocą aplikacji oraz dostarczenia podpisanych dokumentów w wersji papierowej, w terminie zgodnym z niniejszym ogłoszeniem.

W załączniku poniżej znajduje się wzór sprawozdania końcowego z Indywidualnego Planu Rozwoju, który nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć w terminie od 01.07.2020 r. do 07.09.2020 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za cały okres sprawozdawczy (od 01.09.2019 r. do 30.06.2020 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2019/2020.

Do sprawozdania końcowego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów (w tym: faktur, rachunków imiennych, potwierdzeń zapłaty) w okresie od 16.04.2020 r. do 30.06.2020 r. Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemności tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania środków oraz dokonanie oceny stopnia realizacji zadań i osiągnięcia celów określonych przez ucznia w IPR.

Sprawozdanie końcowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem

Szanowni Państwo SPRAWOZDANIE KOŃCOWE winno być wydrukowane i dostarczone do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.

Jeśli jednak nie macie Państwo możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

 Sprawozdanie końcowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem — logo cz.b.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl