Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Na początku października br. odbyły się spotkania podsumowujące projekt „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych.” Konferencje zrealizowano w 5 miastach województwa łódzkiego: w Łowiczu (02.10.2019r.), Łodzi (03.10.2019r.), Piotrkowie Trybunalskim (07.10.2019r.), Tomaszowie Mazowieckim (10.10.2019r.) i Sieradzu (11.10.2019r.).

Na konferencje zaproszono przedstawicieli Zarządu i Sejmiku Województwa Łódzkiego oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, przedstawicieli władz samorządowych z terenu województwa łódzkiego, doradców zawodowych, przedstawicieli Wojewódzkiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Kuratorium Oświaty oraz dyrektorów, wybranych stypendystów i ich nauczycieli-opiekunów dydaktycznych ze szkół, które brały udział w projekcie.

Przedmiotem spotkań podsumowujących był przede wszystkim przegląd korzyści płynących z realizacji projektu stypendialnego i jego wpływu na osiągnięcie celu, jaki wyznaczyło sobie Województwo Łódzkie tj. zwiększenie potencjału uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe w województwie łódzkim, osiągających wysokie wyniki w nauce poprzez objęcie ich programem stypendialnym w roku szkolnym 2018/2019.

W tym kontekście nie bez znaczenia pozostaje fakt, iż w okresie realizacji edycji projektu Zarząd Województwa Łódzkiego przyznał pomoc stypendialną najzdolniejszym uczniom w liczbie 2 821.

Podczas konferencji poruszone zostały również kwestie związane m.in. z wpływem stworzonych możliwości dostępu do nowoczesnych pomocy dydaktycznych na przełamywanie barier materialnych w rozwoju edukacyjnym. Istotnym elementem było wystąpienie nauczycieli – opiekunów dydaktycznych stypendystów oraz doradców zawodowych, którzy przedstawiali sposób, w jaki postrzegane jest szkolnictwo zawodowe przez społeczeństwo, ogólne problemy, z którymi się ono boryka, a także powiedzieli o wpływie projektu na samych uczniów biorących w nim udział oraz korzyściach dla województwa łódzkiego. Ponadto, podczas konferencji wystąpili szczególnie uzdolnieni stypendyści, którzy zaprezentowali swoje osiągnięcia.

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl