Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele.

w związku z realizacją przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego, przez Województwo Łódzkie oraz zadeklarowaniem przez Państwa chęci bycia nauczycielem – opiekunem dydaktycznym stypendysty/stypendystów w przypadku otrzymania przez ucznia/uczniów stypendium informujemy, że stworzenie list rankingowych w ramach projektu planowane jest na połowę listopada br.

W związku z powyższym kilka dni po opublikowaniu list rankingowych Departament Kultury i Edukacji planuje organizację spotkania dla opiekunów dydaktycznych stypendystów (odbędzie się ono w kilku turach ze względu na liczbę nauczycieli).

Podczas spotkania zostaną omówione przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji m.in.:

  • najważniejsze założenia dotyczące projektu,
  • rola i obowiązki nauczyciela – opiekuna dydaktycznego stypendysty,
  • Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego – istota, przydatne informacje, sposób wypełniania,
  • harmonogram działań w projekcie,
  • konieczność i sposób przesłania danych osobowych nauczyciela celem zawarcia umów zlecenia.

W związku z powyższym w przypadku, gdy będący pod Państwa opieką uczniowie otrzymaliby stypendium, to zostaniecie Państwo zaproszeni drogą mailową na ww. spotkanie.

Departament Kultury i Edukacji

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl