Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Statusy wniosków OPIEKUNÓW DYDAKTYCZNYCH zmienią się po zatwierdzeniu IPR-ów wszystkich uczniów wykazanych we wniosku nauczyciela.

– status wniosek wysłany świadczy o weryfikacji IPR- ów przez Pracowników Biura Projektu

status wniosek wysłany do poprawy lub uzupełnienia –oznacza, że opiekun dydaktyczny otrzymał maila z prośbą o korektę/ uzupełnienie IPR-u i ponowne odesłanie do Instytucji.

– status IPR-y zatwierdzone – oznacza, że zatwierdzono wszystkie IPR-y we wniosku nauczyciela i zgodnie z umową należy wysłać na adres Biura Projektu :

  1. Papierową podpisaną wersję IPR-ów
  2. Ewidencję rozliczenia godzin
  3. Rachunek

Wzory dostępne w zakładce https://zawodowcy.lodzkie.pl/opiekun-dydaktyczny/

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl