Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

przypominamy, że w związku z wykonaniem przez Państwa I etapu opisanego w umowie zleceniu tj. opracowaniem i złożeniem IPR, nauczyciel  zobowiązany  jest  do  złożenia  ewidencji  rozliczenia godzin za I etap  zgodnie  ze wzorem,  który  jest zamieszczony  na  stronie  internetowej projektu w zakładce Podpisywanie umów/ Opiekun dydaktyczny.

W związku ze sprawowaniem opieki przez Państwa Nauczycieli nad stypendystą/ami projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych. III edycja” oraz zgodnie z umową zlecenia z opiekunem dydaktycznym, po każdym etapie realizacji umowy Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia ewidencji rozliczenia godzin.

Jednocześnie przypominamy o konieczności wystawienia rachunku za wykonanie danego etapu umowy.

Wypełnione i podpisane ewidencje oraz rachunki należy dostarczyć za pośrednictwem poczty do Biura Projektu.

Uprzejmie prosimy o przesyłanie korespondencji tradycyjną drogą pocztową na adres:
Biuro Projektu
ul. G. Narutowicza 122, 90-145 Łódź

Prosimy na bieżąco sprawdzać status swojego wniosku w aplikacji.

Zespół Projektowy

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl