Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów przypominamy, że w związku z wykonaniem przez Państwa I etapu opisanego w umowie zlecenie tj. opracowaniem i złożeniem IPR, nauczyciel  zobowiązany  jest  do  złożenia  ewidencji  rozliczenia godzin za I etap  zgodnie  ze wzorem,  który  jest zamieszczony  na  stronie  internetowej projektu w zakładce Podpisywanie umów/ Opiekun dydaktyczny.

W związku ze sprawowaniem opieki przez Państwa Nauczycieli nad stypendystą/ami projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych na BIS” oraz zgodnie z umową zlecenia z opiekunem dydaktycznym po każdym etapie realizacji umowy Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia ewidencji rozliczenia godzin.

Wypełnioną i podpisaną ewidencję należy dostarczyć za pośrednictwem poczty do Biura Projektu.

Uprzejmie prosimy korespondencję przesyłać tradycyjną drogą pocztową na adres:
Biuro Projektu
ul. G. Narutowicza 122, 90-145 Łódź

Prosimy na bieżąco sprawdzać status swojego wniosku w aplikacji.

Zespół Projektowy

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska  
zawodowcy.lodzkie.pl