Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Drodzy Stypendyści, przypominamy, że w związku z §13 ust. 3 pkt. 4 Regulaminu przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” oraz § 4 ust. 2 pkt. 3 umowy stypendialnej zawartej z Województwem Łódzkim Stypendysta zobowiązany jest do wypełnienia ankiety ewaluacyjnej.


Po zaakceptowaniu sprawozdania końcowego dotyczącego danego stypendysty, Pracownicy Biura Projektu wysyłają do niego ankietę ewaluacyjną, którą ma obowiązek wypełnić elektronicznie i bezzwłocznie odesłać.


Ankieta znajduje się w aplikacji, pod adresem https://www.stypendium.lodzkie.pl, gdzie należy się zalogować na swoje konto założone przy składaniu wniosku stypendialnego. W folderze “wnioski do poprawy” znajduję się wniosek, który należy edytować. W ostatniej sekcji po lewej stronie menu znajduje się ankieta. Należy ją wypełnić i kliknąć przycisk “wyślij wniosek do Instytucji”.
Prosimy nie uzupełniać wyszarzonych pól “Dane ucznia” czyli imienia, nazwiska, nazwy szkoły, adresu szkoły i numeru umowy. Pola te uzupełnią się automatycznie po przesłaniu ankiety do Instytucji.

Pracownicy Biura Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl