Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

W związku ze zbliżającym się zakończeniem projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” uprzejmie prosimy Państwa, którzy jeszcze tego nie zrobili o złożenie  ewidencji  rozliczenia godzin za dany etap  zgodnie  ze wzorem,  który  jest zamieszczony w zakładce Podpisywanie umów/ Opiekun dydaktyczny.

Jednocześnie przypominamy o konieczności wystawienia rachunków za wykonanie danego etapu umowy. W tym momencie prosimy o składanie rachunków za III etap umowy, ale Nauczyciele, którzy do chwili obecnej nie złożyli rachunków za poprzednie etapy, proszeni są o uzupełnienie brakujących dokumentów.

Prosimy o pilne dostarczanie osobiste lub przesyłanie pocztą wypełnionych i podpisanych rachunków do umów zleceń na adres:

Biuro Projektu

ul. Narutowicza 122

90-145 Łódź

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska    
zawodowcy.lodzkie.pl