Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo.

Przepraszamy Państwa za opóźnienie dotyczące terminu wypłaty I transzy środków stypendialnych. Z przyczyn proceduralnych przewidujemy, że finalizacja zawierania umów z nauczycielami – opiekunami stypendystów odbędzie się na początku miesiąca lutego 2019 r.

Jednocześnie przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych stypendium zostanie wypłacone po zakończeniu etapów:

– podpisania umów z uczniami/ rodzicami bądź opiekunami prawnymi,
– podpisania umów z nauczycielami – opiekunami dydaktycznymi,
– opracowania IPR i przesłania w terminie wskazanym w umowie z nauczycielem – opiekunem dydaktycznym oraz zatwierdzenia IPR przez pracowników Biura Projektu.

Zespół Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl