Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów.

W związku z realizacją przez Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz uczestnictwem Państwa w spotkaniach zorganizowanych w dniach 20-21.11.2018 r. poniżej zamieszczamy prezentacje ze spotkań.

Zagadnienia omówione przez pracowników Departamentu Kultury i Edukacji to m.in.:
– najważniejsze założenia dotyczące projektu,
– rola i obowiązki nauczyciela – opiekuna dydaktycznego stypendysty,
– Indywidualne Plany Rozwoju Edukacyjnego – istota, przydatne informacje, sposób wypełniania,
– harmonogram działań w projekcie,
– konieczność i sposób przesłania danych osobowych nauczyciela celem zawarcia umów zlecenia.

Dziękujemy Państwu bardzo za przybycie oraz duże zaangażowanie i zainteresowanie tematyką projektu.

Dyrekcja i Pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji

 

 

Prezentacja – spotkania z nauczycielami 20-21.11.18 cz. III PRAKTYCZNA

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl