Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni uczniów

Departament Kultury i Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dziękuje Państwu bardzo za terminowe zakładanie kont w aplikacji i wypełnienie formularzy danych.

Tak, jak informowaliśmy Państwa m.in. podczas spotkań informacyjnych dla opiekunów dydaktycznych uczniów zakwalifikowanych do otrzymania stypendium, do obowiązków opiekuna dydaktycznego należą m.in. te czynności.

W związku z powyższym jesteśmy Państwu bardzo wdzięczni za dostosowanie się do naszych próśb i terminowe przekazanie niezbędnych informacji. Niewątpliwie usprawni to realizację kolejnych etapów realizacji Projektu.

To Państwo stanowicie jeden z kluczowych elementów Projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych”. Państwa opieka dydaktyczna nad uczniami, pomoc w realizacji indywidualnych planów rozwoju edukacyjnego, specjalistyczna wiedza oraz zaangażowanie są dla nas bezcenne. Jednocześnie liczymy na owocną współpracę z w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

Dyrekcja i Pracownicy Departamentu Kultury i Edukacji

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl