Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo, Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów szkół zawodowych w województwie łódzkim w roku szkolnym 2018/2019 w ramach projektu pn. „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” oraz zapisami umowy – zlecenia jesteście Państwo zobowiązani do:

– sporządzenia wraz ze stypendystą sprawozdań uwzględniających postępy stypendysty w realizacji IPR,

– przesłania sprawozdań z IPR za pomocą aplikacji oraz dostarczenia podpisanych dokumentów w wersji papierowej, w terminie zgodnym z niniejszym ogłoszeniem.

W załączniku poniżej znajduje się wzór sprawozdania częściowego z Indywidualnego Planu Rozwoju, który zgodnie z zawartą umową zleceniem, nauczyciel – opiekun dydaktyczny ma obowiązek opracować oraz złożyć w terminie od  01.03.2019 r. do 15.03.2019 r.

Sprawozdanie jest zestawieniem wydatków poniesionych w związku z osiągnięciami edukacyjnymi ucznia za dany okres sprawozdawczy (od 01.09.2018 r. do 14.03.2019 r.) w ramach otrzymywanego stypendium w roku szkolnym 2018/2019.

Do sprawozdania częściowego należy załączyć skany dokumentów potwierdzających dokonanie zakupów. Aplikacja umożliwi dołączenie skanów sprawozdania i faktur o określonej pojemność tj. do 20 MB dla jednego stypendysty.

Sprawozdanie ma na celu m.in. weryfikację poprawności wydatkowania I transzy środków (min. 70%) – więcej informacji na stronie w Aktualnościach, artykuł: Minimalna wysokość wydatkowania stypendium w ramach sprawozdania śródrocznego!!!

Sprawozdanie częściowe z IPR – Zawodowcy w Łódzkiem

Szanowni Państwo SPRAWOZDANIE CZĘŚCIOWE winno być wydrukowane i dostarczone do Biura Projektu w WERSJI KOLOROWEJ (kolorowe logotypy) jak w powyższym wzorze.
Jeśli jednak nie macie Państwo w ogóle możliwości wydruku w kolorze, to wówczas prosimy o korzystanie z poniższego wzoru (logotypy czarno-białe).

Sprawozdanie-częściowe-z-IPR-Zawodowcy-w-Łódzkiem — logo cz.b.

 

 

 

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl