Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,

Stypendyści/rodzice/opiekunowie prawni oraz Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni

W związku z Państwa pytaniami i wątpliwościami kierowanymi do Biura Projektu w ostatnich dniach dot. wysokości środków finansowych ze stypendium, które muszą zostać wydatkowane i rozliczone w ramach sprawozdania śródrocznego (do 14 marca 2019 r.) przypominamy, że zgodnie z § 10 Regulaminu przyznawania stypendiów i zapisami umowy stypendialnej, stypendium wypłacane jest w dwóch transzach, z czego pierwsza wynosi 60% i następuje po zaakceptowaniu przesłanego IPR-u.

W ramach rozliczenia się poprzez sprawozdanie śródroczne, które będzie składane w okresie: 1-15 marca 2019 r. należy najpóźniej do dnia 14 marca 2019 r. wydatkować 70% środków z I transzy stypendium.

W związku z tym stypendyści, którym przyznano stypendium:

a)

łącznie w wysokości 6.000,00 zł brutto w ramach I transzy otrzymali 3.600,00 zł brutto.

Muszą więc najpóźniej do 14.03.19 r. wydatkować minimum 70% z 3.600,00 zł brutto czyli minimum 2.520,00 zł brutto (mogą oczywiście więcej zgodnie z założeniami IPR-ów).

b)

łącznie w wysokości 10.000,00 zł brutto (z orzeczeniem o niepełnosprawności) w ramach I transzy otrzymali 6.000,00 zł brutto.

Muszą więc najpóźniej do 14.03.19 r. wydatkować minimum 70% z 6.000,00 zł brutto czyli minimum 4.200,00 zł brutto (mogą oczywiście więcej zgodnie z założeniami IPR-ów).

Prosimy Państwa bardzo o zastosowanie się do powyższych wytycznych!

Zespół Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl