Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo.

Departament Kultury i Edukacji informuje, że trwa etap przygotowywania i zawierania umów stypendialnych.

Umowy sporządzane są według kolejności dosyłania danych szczegółowych przez Stypendystów/ Rodziców lub Opiekunów prawnych w przypadku uczniów niepełnoletnich.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 01.12.2018 r. odbyło się pilotażowe podpisywanie I tury umów w terenie (wyjazdowo). Niestety frekwencja osób, które przybyły na podpisanie umów w stosunku do nakładu pracy i czasu niezbędnego do zastosowania niniejszej formy okazały się nieadekwatne. Liczba osób przybyłych na podpisanie umów była dużo niższa niż założenia tutejszego Departamentu.

W związku z powyższym informujemy, że umowy stypendialne będą zawierane w siedzibie Biura Projektu w Łodzi przy ul. Narutowicza 122. W związku z tym, że chcemy wyjść Państwu naprzeciw informujemy, że w okresie zawierania umów czas Biura Projektu będzie wydłużany, żeby ułatwić Państwu możliwości dojazdu do Łodzi.

Wszystkich Stypendystów i Rodziców/ Opiekunów prawnych prosimy o bieżące śledzenie komunikatów na stronie internetowej oraz sprawdzanie skrzynek mailowych. Będą tam zamieszczane/ rozsyłane informacje o terminie zawierania umów stypendialnych.

Zespół Projektu

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl