Ełka - znak Województwa Łódzkiego
Zgłoś się!
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages

 

Logo Promuje Łódzkie i Logo Unii Europejskiej

Szanowni Państwo,
Nauczyciele – opiekunowie dydaktyczni stypendystów przypominamy, że w związku z wykonaniem przez Państwa I etapu opisanego w umowie zlecenie tj. opracowaniem i złożeniem IPR, nauczyciel  zobowiązany  jest  do  złożenia  ewidencji  rozliczenia godzin za I etap  zgodnie  ze wzorem,  który  jest zamieszczony  na  stronie  internetowej projektu www.zawodowcy.lodzkie.pl w zakładce Podpisywanie umów/ Opiekun dydaktyczny.

W związku ze sprawowaniem opieki przez Państwa Nauczycieli nad stypendystą/ami projektu „Zawodowcy w Łódzkiem – stypendia dla najzdolniejszych” oraz zgodnie z § 4 ust. 2 umowy zlecenia z opiekunem dydaktycznym po każdym etapie realizacji umowy Nauczyciel zobowiązany jest do złożenia ewidencji rozliczenia godzin.

W związku z licznymi pytaniami, wątpliwościami oraz sugestiami Opiekunów dydaktycznych dotyczącymi sporządzania ewidencji rozliczenia godzin zaangażowania w projekt, wprowadzamy jego nowy, uproszczony wzór. Pracownicy Biura Projektu skontaktują się ponadto z Państwem mailowo oraz telefonicznie pod nr tel. sekretariatów szkół w celu wyjaśnienia dokonanych w ewidencji zmian.

Wypełnioną i podpisaną ewidencję należy dostarczyć (osobiście lub za pośrednictwem poczty) do Biura Projektu.

Jednocześnie przypominamy, że rachunek za wykonanie I etapu umowy tj.  opracowanie i  złożenie IPR może zostać wystawiony dopiero po otrzymaniu pisemnej informacji od pracownika Biura Projektu o zatwierdzeniu wykonania tego etapu umowy.

Prosimy więc czekać na kontakt ze strony pracowników Biura Projektu.

Zespół Projektowy

Logotypy: Fundusze Europejskie, Rzeczpospolita Polska, Promuje Łódzkie, Unia Europejska
zawodowcy.lodzkie.pl